Cada vegada hi ha més casos de vegetarians a la consulta. Alguns són ovo-lacto-vegetarians, altres ovo-vegetarians (no prenen lactis) i els que menys vegans (no prenen cap derivat animal). Altres es decideixen pel pesco-vegetarianisme, una fòrmula interessant.

Quan em pregunten si és una alimentació saludable sempre els responc el mateix: absolutament, però  sempre que sigui ben portada. És una de les alimentacions més sostenibles, sense dubte, però cal menjar bé i variat, mai de manera caòtica i amb poca variabilitat.

Podriem parlar de molts errors quan es fa una dieta vegetariana o vegana però avui parlarem d’un d’ells, de pensar que no es necessita vitamina B12 o que en aliments vegetals ja n’hi ha. Això, sabem que no és així, no existeix B12 biodisponible en cap aliment vegetal (excepte fermentats). Els vegans cal que es suplementin, ho poden fer a diari en format comprimits masticables, uns 25 a 100 mcg/dia o bé 2000 mcg/setmana repartits en 1 o 2 dosis.

Hi ha bastanta controversia en persones ovo-lacto-vegetarianes però el consens és que també se suplementin per evitar dèficits. Molts pacients hem diuen que prendre suplements a diari els fa semblar malalts crònics i que no és agradable però cal un control estricte. Els els fermentats (p.e.xucrut), els ous i lactis porten B12 però la majoria de població ni els consumeix a diari ni en les quantitats adients. Això fa que a mig i llarg termini es pugui desenvolupar algun trastorn.

Vegetarians, feu-vos almenys dos anàlisis a l’any (un a l’estiu i un altre a l’hivern), feu una alimentació ordenada i considereu de suplementar-vos, si no voleu fer a diari setmanalment o mensualment.

Fotografia: Micah Tindell Unsplash https://unsplash.com/photos/cz8fBPnt6VI