Resum.

El β-Hidroxi-β-Metilbutirat (HMB) ha emergit com un suplement nutricional d’interès creixent en l’àmbit esportiu a causa dels seus potencials beneficis en la millora del rendiment i la recuperació. Aquest article revisa críticament la literatura científica disponible sobre el HMB, explorant el seu mecanisme d’acció, els seus efectes en la composició corporal, la força muscular, la fatiga i la recuperació en esportistes. S’examinen els estudis clínics més rellevants, proporcionant una visió integral de l’eficàcia i seguretat d’aquest suplement en el context de l’entrenament esportiu.

 Introducció.

El β-Hidroxi-β-Metilbutirat (HMB) és un metabolit actiu de la leucina que ha estat objecte de nombroses investigacions en l’àmbit de la nutrició esportiva. S’ha suggerit que el HMB pot influir en la síntesi proteica, la degradació muscular i altres processos fisiològics rellevants per al rendiment atlètic. Aquest article examina l’evidència científica darrere d’aquestes afirmacions, avaluant el potencial del HMB com a estratègia ergogènica per a esportistes de diverses disciplines.

 Mecanismes d’Acció.

1- Estímul de la Síntesi de Proteïnes Musculars: El HMB promou la síntesi de proteïnes musculars, la qual cosa resulta en un augment de la massa muscular magra i una millor recuperació muscular.

 2- Reducció del Catabolisme Muscular: En inhibir l’activitat de les enzims responsables de la degradació de les proteïnes musculars, el HMB ajuda a prevenir la pèrdua de massa muscular, especialment durant períodes d’entrenament intens o restricció calòrica.

 3- Disminució del Dany Muscular: El HMB pot reduir el dany muscular induït per l’exercici al disminuir la alliberació d’enzims musculars en el torrent sanguini i reduir la inflamació associada.

 Beneficis de l’HMB.

 1- Millora en la Composició Corporal: Estudis han demostrat que la suplementació amb HMB pot promoure augment modestos en la massa magra i reduccions en la greix corporal, especialment en individus entrenats i durant períodes d’entrenament intens. Tanmateix, els efectes poden variar segons la dosi, la durada del suplement i altres factors individuals.

 2- Impacte en la Força Muscular: L’evidència suggereix que el HMB pot millorar la força muscular, tant en termes absoluts com relatius, en esportistes sotmesos a programes d’entrenament de resistència i de força. Aquests efectes poden ser atribuïts en part a la capacitat del HMB per modular la síntesi proteica i reduir la degradació muscular.

 3- Reducció de la Fatiga i Millora de la Recuperació: El HMB ha estat associat amb una reducció dels marcadors de dany muscular i una acceleració del procés de recuperació després de l’exercici extenuant. Aquests efectes podrien atribuir-se a la seva capacitat per modular la resposta inflamatòria i promoure la reparació del teixit muscular danyat.

 4- Salud òssia:  S’ha suggerit que el HMB pot tenir efectes positius en la salut òssia, ajudant a prevenir la pèrdua de densitat òssia i reduint el risc de fractures, la qual cosa el converteix en un suplement valuós per a persones de totes les edats.

 ¿Cóm prendere el suplement d’HMB?

La dosi típica d’HMB oscil·la entre 1,5 i 3 grams al dia, dividits en dues o tres dosis. Es pot prendre amb l’estómac buit o amb aliments, tot i que alguns estudis suggereixen que l’absorció pot ser lleugerament millor quan es pren amb un àpat que contingui proteïnes.

 Conclusions.

En conclusió, l’evidència disponible suggereix que l’HMB pot ser un suplement nutricional prometedor per a esportistes que busquen millorar el seu rendiment i accelerar la recuperació. Tanmateix, es requereixen més investigacions per establir clarament els seus efectes a llarg termini, així com per determinar la dosi òptima i les estratègies de suplementació més efectives.

 Referències.

  1. Wilson JM, Fitschen PJ, Campbell B, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB). J Int Soc Sports Nutr. 2013;10(1):6.
  2. Nissen S, Sharp RL, Panton L, Vukovich M, Trappe S, Fuller Jr JC. β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) supplementation in humans is safe and may decrease cardiovascular risk factors. J Nutr. 2000 Aug 1;130(8):1937-45.
  3. Zanchi NE, Gerlinger-Romero F, Guimarães-Ferreira L, de Siqueira Filho MA, Felitti V, Lira FS, Seelaender M, Lancha Jr AH. HMB supplementation: clinical and athletic performance-related effects and mechanisms of action. Amino Acids. 2011 Oct 1;40(4):1015-25.
  4. Vukovich MD, Stubbs NB, Bohlken RM. Body composition in 70-year-old adults responds to dietary beta-hydroxy-beta-methylbutyrate similarly to that of young adults. J Nutr. 2001 Aug 1;131(8):2049-52.
  5. Rathmacher JA, Nissen S, Panton L, Clark RH, Eubanks May P, Barber AE, D’Olimpio J, Abumrad NN. Supplementation with a combination of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB), arginine, and glutamine is safe and could improve hematological parameters. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2004 Jul;28(4):65-75.

Fotografia: arxiu fotogràfic de Jordi Sarola (Mercat de la Boqueria)

Autor: Bogdan Alexandru Stefan, Dietista-Nutricionista