Nutrició esportiva

El nostre servei de nutrició esportiva està destinat tant a esportistes amateurs com a professionals. Integrem tant la part de nutrició i dietètica com la que fa referència a l’ajuda ergogènica (suplementació abans, durant i després de la cursa). Elaborem la dieta juntament amb un estudi alimentari – nutricional i fem el seguiment antropomètric tant de l’evolució dels diferents components corporals (teixit adipós o greix, teixit muscular, teixit ossi o esquelètic, aigua corporal).

Assessorem esportistes de disciplines com el bàsquet, el fútbol, el handball, l’escacs, l’apnea i la dansa moderna o clàssica, l’ultrafons, la triatló, el ciclisme de muntanya i de carretera o la natació, entre altres.