Nova tarifa de preus per a les visites durant la crisi del COVID-19